Revista Vatra Chioreană, nr. XIII, s-a lansat în 31 august 2019, în Copalnic-Mănăştur. Acest număr al revistei, promovează şi rezultatele parţiale ale proiectului „Biserici din Chioar.Tururi virtuale” co-finanţat de AFCN în anul 2019. Printr-o serie de articole şi imagini inserate în paginile revistei, proiectul nostru se face cunoscut locuitorilor din Chioar şi nu numai. Articolele care vizează acest subiect sunt: Florin-Vasile POP: Aspecte privind cercetarea și promovarea patrimoniului cultural din Ţara Chioarului; Janeta CIOCAN: Biserica de lemn din Coruia – Catedrala Chioarului; Ioan BOTIȘ: Monumente reprezentative ale Chioarului: Biserica de lemn din Plopiș. Revista, cu apariţie anuală, este editată de Asociaţia ARIPI din Copalnic-Mănăştur şi Editura Ethnologica a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş.