Bisericile din Chioar promovate la nivel național şi internaţional

Tururi virtuale în bisericile maramureşene

Mircea Crişan

În perioada 6-8 noiembrie 2019, la Sibiu s-a desfăşurat cea de-a XV-a ediţie a Conferinţei Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), la care au participat peste 80 de etnologi, sociologi, antropologi, muzeografi din ţară şi din străinătate. Evenimentul a fost organizat de ASER în parteneriat cu Muzeul Astra din Sibiu. În cadrul conferinţei, au fost prezentate rezultatele proiectului „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi virtuale” implementat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” din Maramureş (alături de partenerii – Facultatea de Litere din Baia Mare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Ordinul Arhitecţilor din România – filiala NV, Aedilis Proiect) şi co-finanţat de AFCN în anul 2019. Din cadrul echipei proiectului au participat: drd. Florin-Vasile Pop (Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş), conf. univ. dr. Delia Suiogan, asist. univ. dr. Natalia Lazăr, dr. Liliana Voş (Facultatea de Litere din Baia Mare).

Dacă în anul 2018, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” din Maramureş a implementat un proiect similar în Ţara Lăpuşului, în acest an, atenţia cercetătorilor s-a concentrat asupra bisericilor din Ţara Chioarului. Pe scurt, proiectul cultural „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale” vizează cercetarea şi promovarea a 30 de biserici, monumente istorice din Ţara Chioarului, prin realizarea de tururi virtuale și scurte descrieri ale acestor obiective, precum și publicarea informațiilor în mediul on-line. Proiectul propune, prin utilizarea unor mijloace de informare virtuale-interactive, cu un impact puternic asupra utilizatorilor de internet, adoptarea unor metode moderne de punere în valoare a patrimoniului național din Ţara Chioarului. Astfel, pentru fiecare monument istoric au fost realizate tururi virtuale, având diferite „puncte de staţie” – puncte de rotire 360 grade. În acest fel, având cel puţin 4 puncte de staţie pentru fiecare monument, se oferă vizitatorilor aspecte din exterior, dar şi din interior (pronaos, naos, altar), concretizate în peste 140 de panorame. Un tur virtual este un sistem complet de vedere (360 de grade) al unui spațiu, cu care un utilizator poate interacţiona. Prin intermediul unui tur virtual, utilizatorul se simte ca şi cum ar fi prezent în acel spațiu, controlând mișcarea lui în interiorul zonei, zoom in şi out, oferindu-i posibilitatea de a se concentra pe domeniile sale de interes. De asemenea, a fost creată o interfaţă prin care utilizatorul se poate „deplasa” în diferitele puncte de staţie ale unui monument, având acces la vizualizarea detaliilor de exterior şi interior.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş intenţionează ca până în anul 2021 să cerceteze şi să promoveze în mediul on-line 100 de biserici reprezentative pentru cele patru zone etnografice ale Maramureşului (Ţara Lăpuşului – 2018, Ţara Chioarului – 2019, Ţara Maramureşului – 2020, Zona Codrului – 20121), oferind vizitatorilor posibilitatea de a vedea în amănunt aceste monumente.

Rezultatele proiectului vor fi publicate în mediul online la sfârşitul lunii noiembrie, în cadrul portalului web: www.culturamm.ro, alături tururile virtuale realizate în anul 2018 în Ţara Lăpuşului.

„Prin implementarea acestor soluții inovatoare de promovare a patrimoniului in context local și european (prezentarea bisericilor de lemn din Ţara Chioarului sub formă de tururi virtuale in mediul on-line) considerăm că putem să readucem in atenţia tinerei generaţii valorile patrimoniului cultural. De asemenea, vizăm conștientizarea de către comunităţile locale și, îndeosebi, de către reprezentanţii administraţiei publice locale și judeţene asupra valorilor de patrimoniu pe care le deţin /administrează și asupra stării de conservare a acestor obiective.

Prin prezentarea stării de fapt și a imaginii concrete a acestor monumente prin tururile virtuale realizate, vor fi puse în lumină exemplele de bună practică in privinţa conservării monumentelor istorice, dar și cele privitoare la abaterile de la normele de conservare și protecţie a acestor bunuri culturale. Publicarea rezultatelor cercetării poate constitui și un semnal de alarmă in privinţa nerespectării anumitor norme de protejare a monumentelor istorice.” (Florin-Vasile Pop – coordonator proiect)

„În Ţara Chioarului, multe din monumentele istorice (în speţă bisericile de lemn) nu mai sunt destinate serviciului religios permanent, iar interesul comunităţilor locale este diminuat în privinţa conservării și punerii în valoare a acestor monumente, unul dintre motivele principale constituindu-l insuficienta cunoaștere a valorii patrimoniului local, dar și dezinteresul administraţiilor locale in vederea conservării acestor bunuri. Iniţierea unui demers de cercetare și valorificare a acestor monumente, prin efortul conjugat al partenerilor de proiect, reprezintă un prim pas foarte important în vederea redescoperirii valorii patrimoniului local, atât în rândul membrilor comunităţilor locale, cât și în rândul celor ce doresc să cerceteze sau să viziteze aceste biserici.” (Florin-Vasile Pop – coordonator proiect)

Sursa: Gazeta de Maramureş, nr. 857, 16-22 noiembrie 2019, pp. 10-11;