Un proiect cultural implementat de instituţiile de cultură din Maramureş oferă posibilitatea utilizatorilor de internet să viziteze virtual peste 60 de biserici din  Ţara Lăpuşului şi Ţara Chioarului. Începând de anul trecut, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş a propus un amplu program de cercetare şi promovare a patrimoniului cultural maramureşean, preconizat a se desfăşura pe parcursul a patru ani. La finalul acestui program, vor fi cercetate şi promovate 100 de biserici reprezentative pentru toate cele patru zone etnografice ale judeţului Maramureş. Dacă în anul 2018, s-a derulat proiectul „Biserici din Ţara Lăpuşului. Tururi Virtuale”, în acest an, atenţia cercetătorilor s-a concentrat asupra bisericilor din Ţara Chioarului.

Rezultatele parţiale ale cercetărilor de teren au fost prezentate în cadrul reuniunilor ştiinţifice, bucurându-se de aprecierea specialiştilor în domeniu. Astfel, de curând la Sibiu s-a desfăşurat cea de-a XV-a ediţie a Conferinţei Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), la care au participat peste 80 de etnologi, sociologi, antropologi, muzeografi din ţară şi din străinătate. Evenimentul a fost organizat de ASER în parteneriat cu Muzeul Astra din Sibiu. În cadrul conferinţei, au fost prezentate rezultatele proiectului „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi virtuale” implementat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” din Maramureş (alături de partenerii – Facultatea de Litere din Baia Mare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Ordinul Arhitecţilor din România – filiala NV, Aedilis Proiect SRL) şi co-finanţat de AFCN în anul 2019. Din cadrul echipei proiectului au participat: drd. Florin-Vasile Pop (Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş), conf. univ. dr. Delia Suiogan, asist. univ. dr. Natalia Lazăr, dr. Liliana Voş (Facultatea de Litere din Baia Mare).

Proiectul cultural „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi Virtuale” vizează cercetarea şi promovarea a 30 de biserici, monumente istorice din Ţara Chioarului, prin realizarea de tururi virtuale și scurte descrieri ale acestor obiective, precum și publicarea informațiilor în mediul on-line. Prin utilizarea unor mijloace de informare virtuale-interactive, cu un impact puternic asupra utilizatorilor de internet, proiectul propune, adoptarea unor metode moderne de punere în valoare a patrimoniului național din Ţara Chioarului. Astfel, pentru fiecare monument istoric au fost realizate tururi virtuale, având diferite „puncte de staţie” – puncte de rotire la 360 grade. În acest fel, având cel puţin patru puncte de staţie pentru fiecare monument, se oferă vizitatorilor aspecte din exterior, dar şi din interior (pronaos, naos, altar), concretizate în peste 140 de panorame. (D.G.B.)

sursa: https://www.directmm.ro/comunitate/teritoriu/bisericile-din-chioar-promovate-la-nivel-national-galerie-foto/