Joi, 14 noiembrie 2019, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș a avut loc conferinţa prilejuită de prezentarea cercetării întreprinse în cadrul proiectului „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi virtuale” co-finanţat de AFCN în anul 2019. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai instituţiilor de cultură implicate în proiect pentru a analiza rezultatele proiectului, dar şi modalităţile de continuare a programului de promovare pentru anii viitori. Managerul CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureş, dr. Ştefan Mariş, a expus problematica patrimoniului cultural material din Ţara Chioarului, insistând asupra acelor obiective aflate în prezent într-o stare de conservare precară. Reprezentanţii Direcţiei pentru Cultură Maramureş, dr. Aura Pintea şi Loredana Roman, au vorbit despre măsurile urgente ce se impun pentru salvgardarea unor obiective. Din partea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş au participat muzeografii Lucia Pop şi dr. Ioan Botiş, subliniind importanţa unei astfel de cercetări ce îmbogăţeşte cu date valoroase arhivele de specialitate ale instituţiilor. Facultatea de Litere din Baia Mare a fost reprezentată de conf. univ. dr. Delia Suiogan, dr. Natalia Lazăr şi dr. Liliana Voş care au vorbit despre implicarea studenţilor în munca de teren, dar şi despre utilitatea unui astfel de proiect – devenit instrument de lucru în cadrul cursurilor de patrimoniu cultural. De asemenea, conf. univ. dr. Delia Suiogan (prodecan al Facultăţii de Litere CUNBM din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca) a subliniat faptul că proiectul cultural a fost prezentat şi în cadrul sesiunilor şi comunicărilor ştiinţifice de etnologie desfăşurate la nivel naţional. O scurtă prezentare a metodelor de cercetare moderne şi de expunere a datelor produse şi a rezultatelor, dar şi despre continuarea proiectului pentru următorii ani, a fost expusă de drd. Florin-Vasile Pop, coordonator al proiectului din acest an. A fost subliniat faptul că o cercetare mai aprofundată este necesară şi că aceasta trebuie să fie o continuare firească a proiectului şi după finalizarea acestei etape, prin vizite ulterioare în teren şi menţinerea portalului web culturamm.ro – ca un instrument viu de cercetare şi promovare. Arh. Laura Zaharia a vorbit, de asemenea, despre continuarea cercetărilor şi alocarea unui buget de timp mai generos, atât în ceea ce priveşte studierea arhivelor, cât şi documentarea în teren. Componenta financiar-administrativă a fost prezentată pe scurt de către doamna Andreea Lupşe, responsabil financiar al proiectului din partea CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureş, punctând aspectele importante ce ţin de derularea unui proiect în echipă. Domnul Marin Giurgiu – reprezentantul prestatorului de servicii care a realizat tururile virtuale, a vorbit despre avantajele unui astfel de proiect, implementat cu succes şi în alte ţări europene şi despre creşterea numărului de vizitatori la obiectivele care au fost prezentate în mediul on-line sub formă de tururi virtuale.

Pentru anul 2019, echipa care a implementat proiectul „Biserici din Ţara Chioarului. Tururi virtuale” co-finanţat de AFCN a fost compusă din:

Manager proiect: dr. Ștefan MARIȘ, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „LIVIU BORLAN” Maramureș;

Coordonator proiect: drd. Florin-Vasile POP, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „LIVIU BORLAN” Maramureș;

Responsabil financiar: Andreea LUPŞE, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „LIVIU BORLAN” Maramureș;

Consultanţi științifici din partea instituțiilor partenere:

  • Facultatea de Litere Baia Mare: conf. univ. dr. Delia SUIOGAN; dr. Liliana VOŞ; dr. Natalia LAZĂR; dr. Claudiu FARCAŞ;
  • Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș: dr. Ioan MARCHIŞ, dr. Aura PINTEA,Loredana ROMAN, Gabriela LIPOVEANU;
  • Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș: drd. Ioan BOTIȘ, Oana LEȘIU, Lucia POP;
  • Muzeul Județean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare: drd. Monica MARE;
  • Ordinul Arhitecţilor – Filiala Nord-Vest: arh. Laura ZAHARIA;
  • Aedilis Proiect Baia Mare: Camelia FAUR;
  • Filip Dumitriţa Daniela: restaurator

Colaboratori:

  • Tururi virtuale şi imagini panoramice: ing. Marin Giurgiu – SC MARQUETTE CONSULT SRL
  • WebDesign: dr. Cosmin Sabo; Florin Chiş – SC SCREAM SRL

Voluntari:

  • studenţii specializării STUDII CULTURALE – Etnologie din cadrul Facultăţii de Litere Baia Mare;