• Denumirea monumentului: Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Preluca Veche;
 • Datare: 1750;
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04608;
 • Adresa: sat Preluca Veche, nr. 57, comuna Copalnic-Mănăştur, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.46403, 23.70344

Galerie de imagini – 2019

Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Preluca Veche

Galerie de imagini – 2008 (arhiva MJIA MM)

Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Preluca Veche

Galerie de imagini – 2004 (arhiva MJIA MM)

Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Preluca Veche

Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Preluca Veche

 • Denumirea monumentului: Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Preluca Veche;
 • Datare: 1750;
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04608;
 • Adresa: sat Preluca Veche, nr. 57, comuna Copalnic-Mănăştur, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.46403, 23.70344

Date despre localitate:

Localitatea a fost atestată documentar în anul 1603 sub denumirea de Praelukafalva. De-a lungul timpului a avut următoarele denumiri: Praeluka (1639), Preluka (1647), Preluca sau Oharagoș (1800). Numele este de origine latină „prelucae, ere”, care înseamnă „înălțime”, iar în graiul vechi românesc, cuvântul „prelucă” însemna „poiană cu flori”. Până în anul 1800, Preluca Veche și Preluca Nouă formau un singur sat ce aparținea domeniului Cetății Chioar. Tradiția locală pune întemeierea satului pe seama fraților Nechita și Florian.  Evoluția satului poate fi ușor observată prin analiza hărților militare ale Imperiului Habsburgic: în jumătatea a doua a secolului al XVIII-lea (1769-1773) satul Preluca era mic dar adunat, pe când în secolul al XIX-lea (1819-1869, 1869-1887) satul Preluca devine „Preluca batran” sub forma unui sat răsfirat care se întinde pe „Dealu Palciniliu”, „Dealu Ratunda”, „Dealu Secaturea” și „Dealu Funtineli” unde s-a format satul cel nou „Preluca Nuoa”. Preluca Nouă apare în ridicarea franciscană-iozefină sub denumirea „Haragos”, adică satul celor supărați (trad. maghiară) și mutați din satul bătrân în satul cel nou. Motivul supărării poate fi cel al disensiunilor religioase, generate de mișcarea anti-unionistă a lui Șofronie de la Cioara, judecând după tumultul din sat care a provocat suspendarea lucrărilor de construire a bisericii între anii 1758 și 1775. Parohia din Preluca Nouă a fost înființată în 1858.

Date despre monument:

Biserica actuală de piatră, datează din anul 1750, când cel mai probabil s-a pus piatra de temelie, lucrările de construcție continuându-se în 1758 cu ridicarea pereților și finalizându-se în 1775 cu lucrările de acoperire a edificiului.

Conform inscripției de pe spatele icoanei de prestol, Diacul Petre din Preluca notează anul începerii construcției bisericii a fi 1758. La scurt timp lucrările au fost oprite în timpul mișcării anti-unioniste a lui Șofronie de la Cioara când satul a revenit la credința grecească și a abandonat lucrul la biserica greco-catolică, și „și-au făcut șura Besearică” pentru a putea sluji în rit ortodox. În anul 1775 sătenii revin pe șantier și finalizează lucrările de construire. Turnul-clopotniță a fost scurtat de 3 ori până la înălțimea actuală. Biserica are trei clopote: unul din 1818, al doilea din 1960 și al treilea din 2005 turnat la Satu Nou de Sus pe cheltuiala credincioșilor. A mai avut un clopot din 1858, care a fost luat de autorități în timpul primului război mondial pentru a fi topit și a se fabrica din el tunuri și ghiulele de artilerie. Tradiția locală păstrează în memorie existența unei mai vechi biserici de lemn dispărută azi.

Iconostasul a fost pictat în anul 1885. În 1905 biserica a fost renovată. În 1986 zidurile exterioare au fost tencuite și date în terasit. În 1998 s-a schimbat scândura de pe turnul bisericii iar șindrila a fost înlocuită cu tablă de aluminiu. În 2007-2008 s-au făcut lucrări la interior: a fost eliminată tencuiala din pământ și nisip, a fost aplicată o tencuială nouă și pereții au fost pregătiți pentru pictură. Între 2009-2015 biserica a fost pictată: zidurile în frescă și bolta din lemn în ulei, de către pictorul Sălăjan Ștefan din Bontăieni. Vechiul iconostas a fost înlocuit în aceeași perioadă.

Biserica nu a fost inițial  împodobită cu decor mural. Diacul Petre din Preluca (1755-1800) a fost cunoscut ca pictor de icoane și muralist. A realizat decorul mural sau icoane pentru bisericile din Răzoare (1759), Preluca Veche (1766), Sălnița (1768, 1770), Coroieni (1779, 1785, 1792), Buteasa (1770-1780), Drăghia (1797).

Pe o scândură de pe spatele icoanei de prestol se află inscripția (în limba română cu litere chirilice): „În zilele Înălțatului Împărat IOSIF și mitropolit GRIGORIE MAER în toată Țara Ardealului. Cine va fi slujitu la acest st. Prestol și pre mine să nu-lu uite a mă pomeni la sfânta leturghie ca și pre tot să vă pomenească Domnul. Eu PETREA DIACUL din Preluca ZUGRAV. În anul Domnului 1778 am făcut acest sicriio și cu icoane de asupra pre Sfântul Prestol, la a 2-a rădicare a sfintei Beserici, carea s-au fost început a să zidi la anul 1758 și s-au făcut zidul apoi s-au făcut răzmeriță pentru unirea și s-au lăsatu tot satu neunit numai popii au rămas uniți: popa Toader, popa Ioan, popa Alexa și 2 oameni Cozmuța, Gabor și Florian Gavrilă și au lăsat satul besearica și și-au făcut șura Besearică apoi s-au înturnat la anul 1775 și au prins a lucra și au șindrilit Besearica.

 • ***, Protopopiatul Lăpuș- Monografie album, Ed. EOR MM-SM, Baia Mare, 2015.
 • KÁDÁR, József- Szolnok- Doboka Vármegye Monographiája, Kiangja Szolnok- Doboka Vármegye Közönsége, Deésen, 1900
 • PORUMB, acad. Marius, Dicționar de pictură veche românească din Transilvania sec. XIII- XVIII, Ed. Academiei Române, București, 1998.

Date de contact pentru vizitatori: