• Denumirea monumentului: Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Cetăţele;
 • Datare: 1794;
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04543.01 ;
 • Adresa: sat Cetăţele, nr. 164, comuna Şişeşti, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.60039, 23.73721

Galerie de imagini – 2019

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Cetăţele

Galerie de imagini – 2008 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Cetăţele

Galerie de imagini – 2004 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Cetăţele

Fotografii, hărți și planuri din arhiva MJIA Maramureș

Biserica de lemn şi piatră „Cuvioasa Paraschiva” din sat Cetăţele, comuna Şişeşti

 • Denumirea monumentului: Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Cetăţele;
 • Datare: 1794;
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04543.01 ;
 • Adresa: sat Cetăţele, nr. 164, comuna Şişeşti, jud. Maramureş

Date despre localitate:

Localitatea Cetățele este atestată documentar în anul 1411 cu numele de Gywkefalwa, în 1776 Czurkafalu, 1828 Györkefalu, 1913 Györkefalva. Localitatea Cetățele a aparținut, la început, de domeniul orașului medieval Baia Mare, la un moment dat fiind încorporată erariului (Fisculașului). Între timp la 1411 a aparținut principelui sârb Stefan Lazarevics, în contextul în care acesta ajunge proprietar asupra domeniului Baia Mare, cu Monetăria și minele din împrejurimi. În secolul XVII, împreună cu domeniul Baia Mare a aparținut cetății Sătmarului. În timpul năvălirii tătarilor din anul 1717, localnicii au avut de suferit de pe urma jafurilor. Principalele ocupații ale locuitorilor au fost agricultura, creșterea animalelor și albinăritul.

Date despre monument:

Biserica este construită în anul 1794, an care este reliefat în piatră deasupra ușii de acces. În 1904 a fost acoperit turnul bisericii, iar în 1917 corpul clădirii a fost acoperit cu eternit. S-au efectuat reparații în anul 1921 și în 1947. În biserică se păstrează icoane din anii 1754 și 1785, meșterul ultimei icoanei fiind Ștefan Zugravul. Lângă biserică se află un șopron-adăpost, loc în care se află mesele de piatră (Masa moșilor) și bănci de lemn, unde se făcea pomana pentru cei morți. Biserica este construită din piatră, cu șarpantă de lemn în două trepte și învelitoare din eternit. Turnul este din lemn învelit cu șiță, balconul turnului are obloane, baza coifului este pătrată acoperită cu tablă. La cele patru colțuri există patru turnulețe; vârful coifului are secțiune octogonală. Biserica este structurată în pridvor, pronaos, naos și altar. Deasupra pronaosului se află un cafas (balcon) care permite pătrunderea luminii prin două ferestre. Bolta naosului și a altarului au aceeași înălțime.
Naosul are patru ferestre identice. Altarul comunică cu naosul prin trei uși tăiate într-un zid care nu ajunge la înălțimea bolții, în golul dintre zid și boltă se află iconostasul din lemn. Absida altarului se închide în semicerc, iar bolta în semicupolă. Altarul are două ferestre identice și una rotundă în capăt. Pe tocul ușilor împărătești sunt pictați sfainți. Pardoseala este din piatră.
Biserica a trecut prin mai multe reparații, dar nu există informații că s-ar fi produs schimbări esențiale în construcție.
În biserică se păstrează icoane din anii 1754 și 1785, meșterul ultimei icoanei fiind Ștefan Zugravul, cel mai cunoscut pictor de icoane din zonă. Acestea provin, probabil, de la o biserică mai veche.
În fața bisericii se află Masa Moșilor, cu șase lespezi de piatră. Una dintre acestea, posibil masă de Altar, prezintă, dăltuită în piatră, o inscripție cu litere chirilice, și anul 1826. De jur împrejurul acestei desfășuri din patră, sunt poziționate grinzi masive, provenite, probabil, din vechea biserică.

 • Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, Editura R.S.R., București, 1967, vol.I, p.135.
 • Evidența Monumentelor Istorice din R.P.R., 18. 05.1963 (Fișa întocmită de prof. Socolan Aurel), Proiect nr.1641/147, Arhiva Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.
 • Sabin Șainelic, Maria Șainelic, Zona etnografică Chioar, Editura Sport–Turism, București, 1986, p.12-23, p. 80-90.

Date de contact pentru vizitatori: